Nielsen Privacy Notice - Consumer Insights

มีผลตั้งแต่: 18 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณที่ตกลงเข้าร่วมการศึกษาวิจัยทางการตลาดของเรา Nielsen ได้สร้างมาตรฐานสากลสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและผู้บริโภคมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ข้อมูลเชิงลึกของเราอิงจากกลุ่มตัวแทนประชากร และช่วยให้ลูกค้าของเรา (เช่น บริษัทผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก บริษัทสื่อ องค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานภาครัฐ) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคดู ฟัง และซื้อ การเข้าร่วมของคุณในการศึกษานี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจถึงพฤติกรรมและสิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณที่นำไปประมวลผล กลุ่มบริษัท (ต่อไปจะเรียกว่า “Nielsen,” หรือ “เรา”) มีความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัว และจัดการข้อมูลของคุณอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายวิธีการที่เราใช้ แบ่งปัน และปกป้องข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ และการเข้าร่วมของคุณในการศึกษาใดๆ ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การศึกษา”)ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ยังได้อธิบายถึงทางเลือกและและสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในด้านที่สัมพันธ์กับข้อมูลดังกล่าว โดยการเข้าร่วมในการศึกษากับเราจะเป็นไปโดยความสมัครใจเสมอ

ขอให้ทราบว่าประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลเฉพาะกับข้อมูลที่เราจัดเก็บ และนำไปประมวลผลจากการเข้าส่วนร่วมในการศึกษาและการปฏิสัมพันธ์ของคุณต่อเว็บไซต์ใดๆ ที่มีการโพสต์ หรือเชื่อมโยงไปสู่ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เรียกโดยรวมว่า “เว็บไซต์”)ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของคุณในการศึกษา แบบสำรวจ หรือพาแนล หรือ การปฏิสัมพันธ์ของคุณ หรือการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการทางออนไลน์ใดๆ ที่บริหาร หรือจัดหาโดยองค์กรภายในกลุ่มบริษัท Nielsen การศึกษา แบบสำรวจ พาแนล เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการออนไลน์อื่นๆของนีลเส็นอยู่ภายใต้ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแต่ละข้อนั้นๆ เราขอให้คุณศึกษาประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ

วิธีการติดต่อกับเรา The Nielsen Company จะเก็บข้อมูลของคุณ ข้อมูลฉบับเต็มเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Nielsen หรือแผนกใดแผนกหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nielsen หรือมากกว่า ที่อาจนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปประมวลผล สามารถเข้าไปชมได้ที่ http://www.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html.

หากคุณมีข้อสงสัยทั่วไปเกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีความประสงค์ที่จะติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป กรุณาติดต่อเราได้ที่ Connect.Privacy@Nielsen.com

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่เรานำข้อมูลของคุณไปประมวลผล กรุณาส่งคำร้องขอมาถึงเราโดยใช้แบบฟอร์มนี้ connect onetrust form

 1. ความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรา
 2. การเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ของคุณ
 3. ข้อมูลที่เราจัดเก็บ
 4. วิธีการใช้ข้อมูลของเรา
 5. คุกกี้และเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆ
 6. พื้นฐานทางด้านกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 7. เมื่อเราแชร์ข้อมูลของคุณ
 8. ทางเลือก และสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ
 9. เกี่ยวกับเด็ก
 10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
 11. การเก็บรักษาข้อมูล


1.   ความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรา

Nielsen ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป การเก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้าร่วมการศึกษาของ Nielsen ไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการแทรกแซงผู้เข้าร่วมซึ่งอาจกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมและความแม่นยำของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด หรือขายสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สามแก่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณโดยตรง และเรายังไม่อนุญาตให้ลูกค้าของเราทำเช่นนั้นด้วย


2.   
การเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ของคุณ

Nielsen ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของความยินยอม และความสมัครใจในการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ของคุณ ในการเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยตลาดของ Nielsen หมายความว่าคุณจะมอบข้อมูลของคุณให้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลที่จะนำไปสู่สถิติจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก บริษัทต่างๆ มากมายจะนำเอาสถิติเหล่านี้ไปเป็นข้อมูลในการตั้งราคา การโฆษณา การขายสินค้า รวมทั้งประกอบทำการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจ คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ใน “ทางเลือก และสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ” ที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านล่าง


3.   
ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

เราจะจัดเก็บ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ารับข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้หลากหลายทาง โดยข้อมูลดังกล่าวรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลที่ตัวมันเอง หรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่นๆ สามารถระบุถึงตัวคุณในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งได้ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่ง) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณจากการเข้าร่วมในการศึกษา รวมทั้งแหล่งข้อมูลดังกล่าวสามารถอ่านในหัวข้อด้านล่าง

 1. ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

  คุณให้ข้อมูลกับเราในฐานะส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยนี้ ซึ่งอาจรวมถึง:

  • ข้อมูลที่ระบุตัวตนโดยตรงเช่น ชื่อและนามสกุลของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลซึ่งข้อมูลดังกล่าวเอง หรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วอาจระบุตัวตนของคุณหรือสมาชิกครอบครัวของคุณได้ ข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ และช่วงรายได้
  • ข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ และช่วงรายได้
  • พฤติกรรมและความชอบของคุณ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรม การใช้ และแนวโน้มของผู้บริโภคได้ดีขึ้น “ข้อมูลพฤติกรรม” คือช่วงเวลา สาเหตุ หรือวิธีการที่คุณทำสิ่งต่างๆ เช่น ความถี่ที่คุณซื้อสินค้าจากร้านขายของชำ ใช้คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต “ข้อมูลด้านความชอบ” หมายถึงสิ่งที่คุณเลือก เช่น อาหารเช้าซีเรียลที่คุณซื้อ สถานี หรือช่องที่คุณฟังและดู หรือเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม
  • ข้อมูลเนื้อหา หรือวัสดุที่คุณเลือกที่จะส่ง อัปโหลด หรือส่งผ่านให้กับ Nielsenซึ่งรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดแต่เพียงภาพถ่าย วิดีโอ รูปภาพ หรือความคล้ายคลึงของการส่งข้อมูลของแต่ละบุคคลซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยตลาดของคุณ
  • ข้อมูลโปรไฟล์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จัดเก็บในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณหากคุณยินยอมเข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยตลาดผ่านบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook หรือ Twitter
  • ข้อมูลละเอียดอ่อนที่ให้หรือเปิดเผยโดยสมัครใจ “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ซึ่งเปิดเผยสภาวะทางสุขภาพ หรือทางการแพทย์ ข้อมูลชีวมาตรหรือพันธุกรรม รสนิยมทางเพศหรือประสบการณ์ทางเพศ เชื้อชาติ/ต้นกำเนิดทางชาติพันธุ์ ศาสนา และความเชื่อเชิงปรัชญา และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
  • เสียง/รูปลักษณ์ภายนอกของคุณ เนื่องจากเราอาจบันทึกเสียง/วิดีโอการเข้าร่วมของคุณในกลุ่มสัมภาษณ์ย่อย หรือการสัมภาษณ์ต่อหน้า หรือในลักษณะอื่นๆ ที่คล้ายกัน

 2. ข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ

 3. ในบางกรณีเรา (หรือบุคคลที่ 3) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน ของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมไปถึงเลขที่อยู่ไอพี (internet protocol (IP)) หมายเลขเฉพาะของอุปกรณ์ (UDID) รุ่นของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และเวอร์ชั่น ประเภทและภาษาของเบราว์เซอร์ และข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาเป็นรายการอื่นๆ (เช่น เพจที่เข้าเยี่ยมชม และวันที่และเวลาที่เข้าไปชม) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา และและเทคโนโลยีอื่นๆที่ใกล้เคียงกันสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วน “คุกกี้และเทคโนโลยีดิจิตัลอื่นๆ” ในหัวข้อด้านล่าง

 4. ข้อมูลที่เราได้จากแหล่งอื่นๆ:

  เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น เช่นจาก กลุ่มพาแนลที่ดำเนินการทำวิจัยที่ไม่ใช่ของ Nielsen ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมไปถึงชื่อของคุณ ข้อมูลสำหรับติดต่อ และข้อมูลเกี่ยวกับความยินดีในการเข้าร่วมการศึกษาต่างๆ ที่เสนอโดยบริษัทอย่าง Nielsen

  เราจะนำข้อมูลที่เราได้รับจากคุณไปรวมเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่นๆ ในกรณีที่สามารถทำได้ และจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น


4.   
วิธีการใช้ข้อมูลของเรา

เรานำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้จาการศึกษาไปดำเนินการประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยตลาดที่มีความหลากหลายให้กับลูกค้าของเรา หรือหากกล่าวให้ชัดเจนก็คือข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้กับเราช่วยให้บริษัทต่างๆ มีความเข้าใจวิธีการที่ผู้บริโภคเช่นคุณตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ ความน่าจะเป็นในการที่ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ จะประสบความสำเร็จในตลาด มีโอกาสอย่างไรบ้างในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง วิธีการทำตลาดผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดทำรายงาน และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าของเรานั้น เราได้ใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจได้ว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะระบุถึงตัวตนของคุณ หรือผู้เข้าร่วมการศึกษาคนอื่นๆ ได้ เช่น เราจะรวมเอาข้อมูลที่ได้รับจากคุณ (รวมถึงข้อมูลในรูปภาพ และ/หรือ วิดีโอที่คุณได้อัปโหลด) กับข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมการศึกษาคนอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานโดยใช้ข้อมูลรวมที่จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

เรายังสร้างรายงานโดยอิงจากข้อมูลจำลองด้วย “ข้อมูลจำลอง” คือการคาดคะเนที่อิงจากลักษณะทางประชากรและพฤติกรรม (เช่น เพศ อายุ และพฤติกรรมการซื้อ) ซึ่งเน้นที่ตัวอย่างกลุ่มผู้คน แล้วคาดการณ์สิ่งที่ผู้คนที่มีลักษณะหรือความชอบคล้ายคลึงกันอาจต้องการซื้อ การกระทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้โฆษณาระบุกลุ่มผู้ชมที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญการตลาดได้

หากคุณเข้าร่วม การศึกษาวิจัยที่มีการถ่ายวิดีโอข้อมูลในส่วนดังต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับคุณ
เราจะนำวิดีโอส่วนบุคคลที่คุณส่งเข้ามา (และข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ประกอบกัน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นรูปภาพ และข้อมูลเสียง) ไปแบ่งปันให้กับลูกค้าของ Nielsen ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ประเมินไป และลูกค้าของเราจะใช้วิดีโอดังกล่าว (และข้อมูลส่วนตัวที่ประกอบมาด้วยกัน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด เราจะ (i) แปะวิดีโอที่คุณให้กับเรามาไว้ในรายงานที่จัดทำให้กับลูกค้า พร้อมกับข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลวิเคราะห์ของเรา เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลจากคุณ และ (ii) ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงวิดีโอที่คุณส่งให้กับเรา การมอบวิดีโอของคุณให้กับลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นวิธีการที่คุณตอบสนองกับผลิตภัณฑ์ผ่านการดูปฏิกิริยาของคุณในช่วงที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะเผยให้เห็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่อันมีผลต่อการประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การบันทึกวิดีโอยังเป็นการจับภาพ และเปิดเผยถึงภาพและเสียงที่ถ้อยคำอย่างเดียวไม่สามารถทำได้

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อกับคุณ เมื่อเราติดต่อคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ (รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ) อีเมล, SMS, หรือทางไปรษณีย์ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้กับเรา เหตุผลที่เราติดต่อคุณคือ:

เรายังอาจนำข้อมูลของคุณไปประมลผลสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งรวมไปถึง
เราอาจจะใช้เทคนิคการลบชื่อบุคคล หรือสิ่งที่จะทำให้เชื่อมโยงถึงบุคคลได้ออกไปจากฐานข้อมูล (de-identification) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ถึงตัวคุณไม่ให้ถูกเปิดเผยจากข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และใช้ข้อมูลที่ถูกทำใหม่ (de-identified) ที่ไม่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดๆ แล้ว หรืออนุญาตให้คนอื่นๆ ใช้ในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวิชาการ หรือการวิจัยระยะยาว ขอให้มั่นใจได้ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ จะไม่มีโอกาสที่จะระบุกลับ (re-identifying) ถึงตัวคุณได้จากข้อมูลที่ใช้


5.   
คุกกี้และเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆ

เราอาจใช้ทั้งคุกกี้ชั่วคราวและถาวรกับการสำรวจของเรา เราอาจใช้คุกกี้ แท็กพิกเซล เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันในบางหน้าของเว็บไซต์ของเรา และยังอาจใช้ข้อความอีเมลที่จัดรูปแบบ HTML เพื่อจัดการการศึกษา และเพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานในฐานะผู้เข้าร่วมของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่อทำให้การนำทางง่ายขึ้น เพื่อแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้บริการคุณด้วยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการดูแลเว็บไซต์ เช่น เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงดีไซน์การออกแบบและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยเราในการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ทั่วไป โปรดไปที่
http://allaboutcookies.org/.

คุณสามารถปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือลบคุกกี้แต่ละตัว หรือทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยทำตามคำแนะนำในไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม การปรับการตั้งค่าเพื่อปฏิเสธหรือลบคุกกี้ของคุณ อาจรบกวนการใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อื่นๆ และอาจทำให้คุณเข้าร่วมการสำรวจนี้หรือการสำรวจอื่นๆ ไม่ได้


6.   พื้นฐานทางด้านกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเขตอำนาจศาลกำหนดให้เราสามารถจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับไว้ และประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่เรายึดถือในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EU”)/(“EEA”) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามวัตุประสงค์ที่ได้กำหนดกรอบไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ ตามพื้นฐานทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าดังรายการด้านล่างเพื่อเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป ที่ 2016/679 (EU General Data Protection Regulation 2016/679)

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เกี่ยวคุณโดยถือว่าเป็นข้อมูล “พิเศษ” หรือ “ละเอียดอ่อน” เนื่องจาก (i) คุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในการดำเนินการดังกล่าว (ii) การประมวลมีความจำเป็นสำหรับการจัดตั้ง ใช้งาน หรือป้องกันการฟ้องร้องทางกฎหมาย (iii) คุณได้ทำข้อมูลนั้นให้เป็นสาธารณะอย่างชัดแจ้ง

หากคุณมีข้อสงสัย หรือความกังวัลใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยอ้างอิงข้อมูลจากส่วน วิธีการติดต่อกับเรา ในส่วนเริ่มต้นของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้


7.   
เมื่อเราแชร์ข้อมูลของคุณ

เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณกับ:

Nielsen จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการที่อาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลระดับบุคคล เรามีการรับประกันที่ผูกพันด้วยสัญญาเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม และเรายังจำกัดวิธีการที่ลูกค้าอาจใช้ข้อมูลของเราเพื่อป้องกันการระบุตัวตนจากข้อมูลรวมอีกครั้ง และเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลซ้ำในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้


8.   
ทางเลือก และสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ

การเข้าร่วมการศึกษาของเราเป็นไปโดยสมัครใจเสมอ นั่นหมายความว่าคุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลใดๆ ที่ร้องขอให้ไม่ก็ได้ และสามารถถอนตัวจากการศึกษาที่คุณเข้าร่วมอยู่ใดทุกเวลา หากคุณยุติการเข้าร่วม เราจะยังคงนำข้อมูลที่เราจัดเก็บได้ในระหว่างที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมการศึกษาไปทำการประมวลผล คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมหลายข้อในด้านข้อมูลส่วนตัวที่ถูกนำไปประมวลผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประเทศ หรือรัฐ (สหรัฐอเมริกา) ที่คุณอาศัยอยู่ สิทธิด้านความเป็นส่วนตัวอาจรวมไปถึงข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

หากคุณสนใจในการใช้สิทธิ์ข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ กรุณา ติดต่อเรา. เนื่องจากเราต้องการหลีกเลี่ยงการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามแนวทางที่คนอื่นนอกเหนือจากคุณ ขอให้ทราบว่าเราอาจจะขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณก่อนที่เราจะให้สิทธิ์เหล่านี้มีผลบังคับใช้

สำหรับผู้อาศัยอยู่ในยุโรป/ เขตเศรษฐกิจยุโรป หากคุณเชื่อว่า Nielsen ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อตกลงต่างๆ ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับพนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนีลเส็นได้ โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่อยู่ด้านบนของ ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่พึงพอใจกับวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปประมวลผล หรือการตอบสนองต่อข้อสอบถามใดๆ ด้านความเป็นส่วนตัว หรือข้อเรียกร้องที่คุณได้ยื่นกับเรา คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานควบคุมดูแลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือที่เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น (ข้อมูลติดต่อปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ ที่นี่)


9.   เกี่ยวกับเด็ก

เราตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ และเป็นนโยบายของเราที่จะไม่เก็บ หรือรักษาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง หากการวิจัยของเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับเด็ก และเราได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กซึ่งเป็นผู้เยาว์ก็สามารถเข้าร่วมการศึกษาบางส่วนได้

ข้อกำหนดทั้งหมดของประกาศนี้มีผลกับข้อมูลเกี่ยวกับเด็กทุกช่วงอายุ (ไม่เกิน 18 ปี) หากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองแล้ว


10.   
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

Nielsen ยึดมั่นในการเป็นองค์กรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากลที่ใช้มาตรการจัดการ มาตรการทางเทคนิคและมาตรการทางการบริหารที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณขณะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา

เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณในประเทศบ้านเกิดของคุณ และ/หรือถ่ายโอนและส่งออกข้อมูลเหล่านี้ไปยังประเทศภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่เรามีธุรกิจอยู่ หรือที่เรามีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการและผู้ประมวลผล รวมทั้งในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของประเทศอื่นๆ อาจแตกต่างจากในประเทศบ้านเกิดของคุณ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลภายนอกสหภาพยุโรป เราขอยืนยันว่าเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


11.   
การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานที่สุดเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจแล้ว เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร รวมทั้งข้อมูลพฤติกรรมและความนิยมของคุณสำหรับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และเชิงสถิติต่อไป แต่เราจะเก็บข้อมูลนี้แยกจากข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณได้อย่างเข้มงวด แม้แต่ภายใน Nielsen เอง ข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการยกเลิกการระบุตัวตนอย่างถาวรเมื่อเราไม่มีความจำเป็นต้องระบุตัวตนของคุณสำหรับการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อจุดประสงค์ด้านการตรวจสอบ จุดประสงค์ทางกฎหมาย การป้องกันการหลอกลวง หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแทนที่ถ้อยแถลงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของ Nielsen ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือทางวาจา

ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือของคุณ!


Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) เป็นบริษัทด้านการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลกที่ให้มุมมองของผู้บริโภคและตลาดทั่วโลกที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ โดยนีลเส็นจะแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็นสองกลุ่มธุรกิจ อันประกอบไปด้วย Nielsen Global Media ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลความจริงในตลาดสื่อต่างๆ ที่มอบตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ ไร้ซึ่งอคติให้กับธุรกิจสื่อและโฆษณาที่สร้างความเข้าใจร่วมกันในสิ่งที่ธุรกิจต้องการด้านการดำเนินการตลาด และ Nielsen Global Connect ที่มอบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้เพื่อดำเนินการได้ รวมทั้งข้อมูลเชิงลึก และภาพสมบูรณ์ของตลาดที่ซับซ้อนและไม่หยุดนิ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องพัฒนาและเติบโตไปให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค วิธีการทำงานของเราจะเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็นกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกเข้าใจว่า ขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และจะรับมือกับข้อมูลและความรู้ที่เราได้รับมาให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดอย่างไร นีลเส็นเป็นบริษัทในดัชนี S&P 500 ประกอบธุรกิจในกว่า 100 ประเทศที่ครอบคลุมกว่าร้อยละ 90 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่
www.nielsen.com.